ایجاد سایت ایستا در گیت‌لب April 21, 2017
Image

سایت‌های ایستا در واقع سایت‌هایی هستند که نیازی به کامپایل و اینطور داستانا برای نمایش ندارند. ساده‌ترین نمونه‌ی این نوع سایت‌ها صفحه‌های HTML هستند.


ادامه...